Reklamradio i Härjedalen utreds

Tankarna på att att sända kommersiell lokalradio i Härjedalen, har kommit ytterligare en bit på väg.
Den ideella föreningen Radio Härjedalen har fått 50 000 kronor av Härjedalens kommun för att undersöka möjligheterna att driva reklamfinansierad lokalradio där. Pengarna kommer från de pengar för regional utjämning och utveckling som riksdagen beslutat om.