Höjda dagisavgifter

Dagisavgifterna i Sörmland kommer att höjas nästa år. I en rundringning som Sveriges Radio Sörmland gjort säger sju av länets kommuner att de kommer höja dagisavgifterna.
Eftersom regeringen inför nästa år höjer taket inom maxtaxan och sänker statsbidragen är kommunerna mer eller mindre tvungna att höja dagisavgifterna för att inte förlora pengar. - Kommunerna kommer från årsskiftet att få mindre pengar för maxtaxan. Det enda motivet att inte höja avgifterna vore då att man inte vill att föräldrarna ska få en ökad avgift, säger Marcus Homberg, ekonom på Kommunförbundet. I den rundringning som Sveriges Radio Sörmland gjort säger sju av länets kommuner att de kommer höja dagisavgifterna. Endast Flens kommun uppger att de inte kommer höja avgifterna. I Oxelösund har man ännu inte beslutat i frågan. Höjningarna kommer dock inte att gälla alla. - Har familjen en inkomst över 38 000 kronor så blir det med regeringens förslag en avgiftsökning, säger Marcus Holmberg. Per månad blir det 120 kronor för det första barnet, 80 för det andra och 40 kronor för det tredje barnet. Max 240 kronor i månaden blir alltså ökningen för familjer med en sammanlagd inkomst på mer än 38 000 kronor i månaden. Kommunerna är inte tvungna att höja avgifterna men enligt Marcus Holmberg är det troligt att de flesta kommer utnyttja den möjligheten. - Regeringen gör så att den drar in 240 miljoner kronor från den ekonomiska kompensation som kommunerna fått för maxtaxan. Om man då inte höjer avgifterna i kommunerna så missar man ju en möjlighet till finansiering, i och med att statsbidraget minskar.