Lång kö till sjukvårdsupplysningen

Telefonkön till länets sjukvårdsupplysning var tidvis mycket lång i helgen. Orsaken var krånglande teknik och ovanligt många som ringde.
Den här veckan har hälsocentraler i Hälsingland begränsad verksamhet och då ökar belastningen hos sjukvårdsupplysningen, något som startade redan i helgen menar verksamhetschefen Irene Ferm. Det pågår också rekrytering av fler sjuksköterskor till sjukvårdsupplysningen.