Långa väntetider för behandling vid stamning

Det behövs fler logopeder i Västernorrland, i dagsläget är det oacceptabelt långa väntetider för behandling, det skriver Västernorrlands stamningsförening i ett brev till Sundsvalls sjukhus.
För en person som stammar är det av avgörande betydelse att behandlingen påbörjas så tidigt som möjligt, särskilt när det gäller barn och ungdomar. Det är också viktigt att behandlingen pågår under så lång tid som logopederna bedömer att den behövs, skriver Västernorrlands stamningsförening.