Svenskt kött minskar

Försäljningen av svenskt kött har minskat de senaste två månaderna till följd av mul- och klövsjukan.
Det uppger Sveriges största slakteriföretag, Swedish Quality Meat, SQM. Man vill inte uppge exakt hur stor försäljningsminskningen är men den ligger strax under 10 procent. SQM:s informationschef Bengt P Gustavsson säger till Ekot att huvudorsaken är att man efter EUs restriktioner var rädd för köttbrist och inte vågade genomföra några säljaktiviteter under våren. En annan förklaring är att många konsumenter har blivit mer tveksamma till att köpa kött.