Näringslivet manas att använda Västerås Flygplats

Handelskammaren Mälardalens Flygråd går nu ut och uppmanar näringslivet i regionen att använda Västerås Flygplats så ofta som möjligt.
Mälardalens Flygråd - där representanter från företag som Outokumpu Copper och ABB ingår - ska tillsammans med de flygbolag som trafikerar flygplatsen försöka arbeta fram en så gynnsam tidtabell som möjligt. Dessutom ska Flygrådet försöka förhandla ner priserna till Arlanda-nivå.