Hål i berget i Åsa

Idag firades officiellt genombrottet i tunnelbygget i Åsa. Bland andra var landshövding Karin Starrin på plats när man sköt den cermoniellt sista sprängsalva som förenade tuneldrivningen från norr med den från söder.
Nu återstår att färdigställa bergarbetet i tunneln, sen kommer spårläggning och tekniska installationer. Om drygt ett år ska det första tåget gå genom Åsatunneln.