Vuxenpsyk i Mora läggs ner - beslutet togs i dag

Nu är det klart att vuxenpsykiatrin, avdelning 54, i Mora läggs ned. Alla partier utom miljöpartiet ställdes sig bakom nedläggningen när landstingsfullmäktige fattade sitt beslut i dag.
Samtidigt ska en utredning göras om att eventuellt öppna några slutenplatser i Mora för patienter som både är psykiskt sjuka och har ett missbruk. Först när den utredningen är klar bestäms det när vuxenpsykiatrin läggs ned.