Åtal för hets mot folkgrupp

Justitiekanslern JK har väckt åtal mot två personer som misstänks för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp vid tingsrätterna på Gotland och Karlskrona.
De båda har medverkat i en skrift som heter Judefrågan. Enligt JK innehåller skriften hot och missaktning för folkgrupper, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etiskt ursprung eller trosbekännelse. JK yrkar också på att skriften, som tryckts i två tusen exemplar i Kungälv, ska beslagtas.