Skattehöjning i Luleå

En oenig kommunstyrelse i Luleå beslutade vid ett extra sammanträde idag att höja kommunalskatten med 50 öre från årsskiftet och samtidigt höjs en rad taxor.
Socialdemokratiska kommunalrådet Karl Petersen motiverar skattehöjningen med att slippa spara alltför kraftigt. Det är första gången på 25 år som Luleå höjer kommunalskatten och dessutom höjs en rad taxor, till exempel avgiften för vatten och avlopp med 11 procent. För ett normalhushåll innebär det en höjning av kostnaderna med 300 kronor i månaden enligt en uträkning av Norrbottens sjukvårdsparti. Bakom beslutet att höja skatten stod socialdemokraterna och miljöpartiet, medan den borgerliga oppositionen inte ville höja alls och vänsterpartiet ville höja med 70 öre. Vid voteringen i kommunstyrelsen blev resultatet 7 röster för skattehöjning och 6 emot och 2 la ner sina röster, nämligen vänsterpartiet. Moderaten Krister Hammarbergh tyckte det var rörigt i kommunledningen, där socialdemokraterna och vänstern gick ut med olika förslag till skattehöjning. Folkpartiets Ylva Strutz talade om skattehöjarna som skattefundamentalister