Visit Karlstad bildat idag

En ny ekonomisk förening med alla större aktörer i Karlstad när det gäller konferenser, kongresser och evenemang, bildades i dag.
"Visit Karlstad" skall anstränga sig så att Karlstad suger åt sig fler besökare. Bakom "Visit Karlstad" står Träffpunkt Karlstad, Svenska Rallyt, Löfbergs Lila Aréna, Bergvik Köpcenter och två aktivitetsbolag .Östen Högman är ordförande i föreningen, och han hoppas få pengar från Karlstads Kommun, Länsstyrelsen och Region Värmland.