Tips på tillväxtmedicin för länet

I sin svagare ekonomiska tillväxt finns det likheter mellan Norrland och södra Italien.
Men de senaste åren har södra Italien haft stora ekonomiska framgångar efter att ha använt det rika norra Italiens recept på tillväxt - klusterekonomin. - Det visar att det går att överföra en modell från en region till en annan och självklart skulle den kunna fungera i Jämtlands län också, säger Daniele Mascanzoni, tidigare svensk teknisk attaché i Milano. Med kluster menas frivilligt samarbete mellan företag som hjälps åt för att ta hem en gemensam order eller agerar tillsammans för att köpa in råvaror eller skapa ett varumärke. I norra Italien har det här sättet att samarbeta skapats av långa traditioner som gett en särskild medborgaranda och ett så kallat socialt kapital. I dag har man Europas högsta inkomster per capita. Ett sånt här samarbete går inte att kommendera fram, men Daniele Mascanzonis poäng är att det lokalt går att ge förutsättningar för att det ska växa fram. I södra Italien började det fungera när staten frös inne de generella staliga bidragen och krävde motprestationer för dem som ändå blev kvar. I brist på socialt kapital och medborgaranda går det att locka till fruktbart samarbete på annat vis. Nära Neapel har man till exempel startat en inköpscentral för de lokala företagen som tillverkar kläder. - Där kan man köpa tyg mycket billigare för att inköpscentralen har möjlighet att pressa priserna. Det är ett sätt att lära företagen rätt beteende. De lär sig att samarbeta, säger Daniele Mascanzoni.