Kränkningar vanliga i det militära

Kränkande kommentarer förekommer på P10 i Strängnäs, liksom i det övriga försvaret. Det säger regementschef Bengt Degerman. Men att det skulle vara så mycket som 30 procent av de värnpliktiga som har blivit tilltalade på ett kränkande sätt - så som en rapport från värnpliktsrådet visar - det tror han inte stämmer på P10.
- Vi är säkert inte helt fläckfria, men förtroendemännen har inte tagit upp någonting av den här arten med mig, säger Bengt Degerman. Och vi har diskuterat de här frågorna mycket, ända sedan slutet på 90-talet. Enligt Värnpliktsrådets nya undersökning bland 500 värnpliktiga i Sverige så säger sig nästan en tredjedel ha blivit tilltalade med ord som idiot, apa och fjolla. Det här är inte acceptabelt, anser Bengt Degerman, som funderat varför det är så svårt att bli av med de här tilltalen. - Jag tror att det är en jargong som finns i samhället, och frågar man värnpliktiga så säger de att språkbruket är betydligt värre i skolor och annat. Och det är någonting som man har med sig när man kommer. Det går inte att vända över en natt. Men efter den här rapporten kommer jag ta upp det med våra förtroendemän här på P10, för att höra deras uppfattning om hur det är här. Joakim Almén är en av de förtroendevalda bland de värnpliktiga på P10. Han anser att kränkande tilltal inte är ett stort problem på P10, men menar att det kanske kan förekomma ändå. - Jag kan tänka mig att vissa personer som inte är pådrivande, kan ha svårt att få fram om de någon gång känner sig kränkta, säger Joakim Almén. Därför är det viktigt att vi som förtroendemän framhåller att det är okej att komma och snacka med oss, även en och en. För det är viktigt att alla får göra sig hörda.