Saab utvecklar det framtida försvaret

Saab och Ericsson har fått uppdrag av Försvarets materielverk att utveckla grunderna för det framtida, nätverksbaserade försvaret.
Beställningen omfattar blandannat framtagning av regler för design. Arbetet ska vara klart 2006.