Nya malmfynd i Malmberget

Provborrningar visar att malmkroppen under Malmberget är större än vad någon trott. Fabianmalmen är i storlek med malmkropparna i Kiruna och än så länge har inte provborrningarna nått fram till slutet av malmkroppen.
Nyligen har LKAB i Malmberget genomfört provborrningar, som alltså visar att malmkroppen Fabian är större än vad man tidigare trott. - Fabianmalmen garanterar en fortsatt brytning, säger Leif Rönnbäck produktionschef vid LKAB. Enligt Leif Rönnbäck kommer Fabianmalmen att utgöra drygt en fjärdedel av hela Malmberggruvans produktion i framtiden.