Protester mot bergtäkt

Beslutet om att anlägga en bergtäkt i Östra Ed i Valdemarsviks Kommun upprör och antalet överklaganden ökar hela tiden.
Länsstyrelsen som i början hade hand om ärendet ansåg inte att man kunde bryta berg där men när ärendet senare hamnade hos miljöprövningsdelegationen ändrades beslutet. Men nu har många boende i området och även kommunpolitiker i Valdemarsvik överklagat beslutet.