Gärna nya bostäder ovanpå befintliga byggnader

I flera städer i Sörmland kan det komma att byggas lägenheter och radhus uppe på kontorshus, parkeringshus eller andra fastigheter. Lokala politiker gillar idén.
Från och med nyår blir det tillåtet att bygga på det sättet, och en rundringning som Sveriges Radio Sörmland har gjort visar att de styrande politikerna i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping är positiva till idén. - Jag tycker att det är mer fördelar att få möjligheten än att det ska finnas en regel som förbjuder det, säger Göran Forssberg, kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. I förra veckan klubbade riksdagen igenom ett förslag som innebär att det blir tillåtet med tredimensionell fastighetsindelning. Det betyder att en fastighet inte bara kan begränsas i markplan - utan även på höjden, bredden eller djupet. Syftet med den nya fastighetsindelningen är att göra det möjligt att bygga lägenheter och radhus uppe på taken på exempelvis kontorshus och parkeringsdäck som ligger centralt. De ledande politikerna i Nyköping, Eskilstuna och Strägnäs är alltså positiva till idén. - Att man möjliggör det på de ställen där det är lämpligt, det tycker jag bara är bra, säger socialdemokraten Hans Ekström, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna. Samma åsikt har hans motsvarighet i Strängnäs, centerpartisten Torgny Jonsson. - Jag tycker själv att det är bra. Jag ser väldigt få negativa delar, om ens någon, säger Jonsson.