Svagt intresse för kulturpriset

Intresset för att nominera kulturpristagare på Gotland i år har hittills varit ovanligt svagt. Bara tre förslag har kommit till kommunens kultur- och fritidsförvaltning och alla tre förslagen gäller samma kandidat - historielektor Åke G Sjöberg.
Förra året fanns 25 förslag på pristagare. Tiden för att nominera kandidater går ut vid midnatt torsdag den 30 oktober. Pristagaren utses av kultur- och fritidsnämnden och priset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. Kulturpriset har delats ut sedan 1962 och består, förutom äran, av 10 000 kronor. Priset delas ut till en person som utfört en "bestående kulturgärning för Gotland". Ramarna är vida - personen behöver inte vara bosatt eller verksam på Gotland.