Märkbara konsekvenser av besparingar

De förändringar av Uppsala kommuns budget för nästa år som kommunen tvingas göra på grund av det stora underskottet i år kommer att få stora konsekvenser för verksamheten.
Just nu diskuteras ett förslag som säger att barn- och ungdomsnämnden måste spara ytterligare 60 miljoner kronor nästa år. Bengt Sandblad är ordförande i nämnden: - Om man skulle göra det skulle det få stora effekter. Lägger man ett ytterligare sparbeting blir det hemskt svårt, men jag ser inte det här som ett färdigt förslag. Att Uppsala kommun går back i år får också konsekvenser nästa år. Budgeten för 2004 var redan från början stram och kommunens verksamheter har planerat en mängd neddragningar, men nu kommer de till och med att få mindre pengar än de räknat med. Orsaken är att delar av de underskott som kommunen dragit på sig i år måste arbetas in nästa år. Just nu finns ett förslag som tjänstemännen arbetat fram som säger att kommunen måste ändra budgetramarna för nästa år med 135 miljoner kronor, 2,4 procent av budgeten och enligt det förslaget skulle besparingskraven fördelas rätt jämnt på de flesta nämnder. Äldrenämnden skulle enligt förslaget bli av med 28 miljoner. Barn-och ungdomsnämnde skulle bli av med 60 miljoner kronor, det motsvarar ungefär vad 180 lärare kostar. Politikerna ska diskutera förslagen de kommande veckorna och hur besparingarna till slut fördelas avgörs i fullmäktige i november. Hur de sedan slår rent konkret är inte klart ännu, men Uppsalborna kommer att märka av dem säger Lena Hartwig: - Det kommer att märkas på så sätt att det blir mindre vikarier i förskolan, inom administrationen kommer man att se över administrationen och antalet tjänster. I går kom kommunens revisorer med skarp kritik mot hur kommunen skött den ekonomiska situationen i år. Revisionen tycker att det är bra att besparingsårgärder är på gång nu, men att man tidigare i år fokuserat för lite på årets ekonomiska situation, något som de menar lett till de problem som finns nu, men Lena Hartwig går inte med på det. - Nej vi har fokuserat mycket på 2003, så den åsikten delar jag inte.