Kvinnor begår fler våldsbrott

Kvinnor i Västernorrland begår allt fler våldsbrott. Sedan 1996 har antalet misshandelsfall, där kvinnor står för våldet, ökat med över 50 procent.
För sju år sedan hade polisen fått in 70 anmälningar under perioden januari till oktober. Under samma period i år har hela 107 stycken anmälningar kommit in. Sten Wiklander, kriminalinspektör vid polisen i Sundsvall, kan inte fastställa vad den här ökningen beror på eller vilka grupper som drabbas i oftare än andra. Klart är dock att både kvinnor och män är utsatta i lika hög utsträckning för våld från kvinnor.