Gemensam prioritering

Sjukvården i Västra Götalandsregionen ska nu gemensamt bestämma vilka patienter som ska prioroiteras inom vården. Riktlinjerna i arbetet är att vård av livshotande sjukdomar alltid ska ha högsta prioritet. Vård av kroniska sjukdomar kommer att hamna i den tredje prioriteringsgruppen. Arbetet med prioriteringarna ska vara klart till årsskiftet.