Få kränkningar av värnpliktiga i Halmstad

Trots utlovad bot och bättring från Försvaret tycks fortfarande trakasserier och kränkningar av värnpliktiga förekomma ganska ofta.
Enligt en intervjuundersökning som Värnpliksrådet gjort svarade var femte att dom någon gång utsatts för kränkande bestraffningar. Ännu fler av dom värnpliktiga anser sig drabbats av nedsättande tillmälen , som att bli kallad för apa eller idiot . Men på regementet L V6 i Halmstad , ger dom värnpliktigas huvudförtroendeman Erik Hedlund befälen ett gott betyg. Han säger att befälen i Halmstad är ganska bra på att ta tag i problem av den sorten. Han upplever snarare ett större problem när det gäller värnplikitgas beteende mot varandra.