Ingen asyl för könsförtryck

Det är sällan som kvinnor som söker asyl på grund av könsförtryck får uppehållstillstånd i Sverige.
Statsvetaren Maria Bexelius har granskat åttio fall mellan år 1997 och 2000, och bara i tre fall fick kvinnor stanna i Sverige - detta trots att det 1997 infördes en lag för att ta särskild hänsyn till förföljelse på grund av kön. Maria Bexelius säger till Folkradion att myndigheterna inte använder sig av lagen särskilt ofta. Den främsta orsaken till det är att myndigheterna ofta utgår ifrån mäns politiska aktivism.