Alla bör radonmäta sina hus

Det kan vara för höga halter av radon i ett hus även om det ligger utanför de så kallade riskområdena. Det har man kunnat konstatera vid mätningar i Ronneby.
I riskområdena har man uppmätt värden på 1000 bequerel. Men också utanför riskområden har man uppmätt halter långt över gränsvärdet på 400 bequerel. Den enligt Kerstin Hannrup på miljökontoret i Ronneby. Därför rekommenderar hon alla fastighetsägare att göra radonmätningar. En radonmätning kostar omkring 300 kronor. Det är stora risker att bo i ett radonhus. Enligt Kerstin Hannrup finns det ett klart samband mellan radon och lungcancer. En fastighetsägare kan få statliga bidrag för att åtgärda för höga radonhalter med max 15 000 kronor.