Utökning av flygbasen i Hagshult

Dom militära flygningarna på Hagshults flygbas kommer att öka kraftigt i framtiden. Just nu förbereds en en miljöanmälan av militären så att antalet starter och landningar kan ökas från 100 starter om året till 900. När det blir är dock oklart. Bullret kommer att öka avsevärt, skriver Värnamo Nyheter, och Värnamo kommun är emot utbyggnaden. Dessutom måste skogen kring flygbasen i Hagshult röjas innan flygningarna kan tillåtas.