Landstinget får 24 miljoner

Landstinget i Värmland har fått drygt 24 miljoner kronor i generellt sysselsättningsstöd från Riksskatteverket.
Landstinget fick hela den summa man ansökt om, -eftersom Riksskatteverket anser att uppgifterna landstinget lämnat om lönekostnadsunderlag, - och storleken av lönekostnader och köpta tjänster, berättigar till bidrag med hela det sökta beloppet.