Avgaser dödar fler än trafikolyckor

Många epidemiologiska studier pekar på samma sak - fler dör av att andas in bilarnas avgaser, än att bli påkörda. Partiklarna i stadsluften orsakar hjärt-kärlsjukdom, obstruktiv lungsjukdom, astma och cancer. En av de värsta ställena i Europa när det gäller hälsovådliga luftpartiklar är Turin i Italien. Nivåerna i Turinluften är fyra gånger högre än i  och har överskridit EUs gränsvärden 59 dagar hittills i år och EU-kommissionen kräver nu kraftfulla åtgärder. Vi på Klotet åkte dit för att supa in atmosfären;.) 

När man pratar med Turinbor så kan de alla vittna om hur mycket smogg det kan bli på vintern när det blir inversion. Fenomenet innebär att inga avgaser blåser bort från stan utan bara fylls på eftersom Turin ligger som i en gryta mellan Alperna och kringliggande kullar.

Så här beskriver Vanda Bonardo, som är chef för regionkontoret på italiens största miljöorganisation , hur det är för henne att cykla in från landet under smoggdagar:
– Jag kan se smoggen som ett dis när jag kommer in till stan och känner hur den ger en metallisk smak i munnen, berättar Vanda. 
Visst har stans politiker infört hårdare regler för att få folk att tanka ren diesel och bensin. Allt fler bilar går dessutom på metanol från naturgas och när det är som värst på vintern kan biltrafiken förbjudas vissa söndagar. Men det måste göras mer anser Vanda Bonardo. Italien är biltätast i europa och folk åker inte kommunalt eller cyklar i någon större utsträckning.

När vi på Klotet cyklande runt i Turin så var en av huvudgatorna avstängd för trafik och det visade sig vara en dag för locka folk att åka mer kommunalt och cykla. Marie-Louise fick hjälp att höja sin sadel och dessutom pratade hon med Veronika och Gabriele från miljöorganisationen Muovi equilibiri som berättade att bilarna bara tutar argt på cyklister och att staden inte är anpassad för cykling. Häromveckan cyklade Veronika ned i ett hål i gatan och fick åka till sjukhus för att bli omplåstrad.

Professor Giorgio Gilli och hans forskargrupp på Turins universitet har mätt luftföroreningshalterna i Turin länge och har bland annat upptäckt att de kan orsaka . Åtminstone hos salmonellabakterier som är deras försöksdjur. I Turin finns uppskattningar att smoggen ställer till med mellan 2 och 500 extra dödsfall per år, berättar forskarassistenten Titziana Schilirò.

Andra beräkningar pekar mot att förorenade luftpartiklar dödar årligen minst 100 000 människor i förtid i Europa och i Sverige. Men det är bara skattningar, för problemet är att urskilja precis vad det var som gav någon hjärtinfarkt cancer eller kronisk obstruktiv lungsjukdom eller vad det nu var. Man vet att rökning är 50 gånger farligare än smogg för de här sjukdomarna. Sen finns andra risker som fel kost, för lite motion, högt blodtryck som också ligger högre upp på farlighetslistan.

Man skulle kunna tänka att det vore vettigare att lägga mer pengar för myndigheter på att få folk att sluta röka, än att försöka minska på luftföroreningarna, eftersom rökning trots allt är så mycket farligare.
Men , som är professor i yrkes och miljömedicin på Karolinska institutet, håller inte med om det resonemanget och påpekar att luften andas vi ju alla. Men Magnus Svartengren tillstår att det fortfarande finns mycket vi inte vet om luftföroreningarna. Till exempel om det är partiklarna i sig som är farliga, oavsett vilken kemisk förening de består av. Ungefär som att stenar i skon gör ont oavsett vilken bergart. 

EU har förut mest brytt sig om de största partiklarna som kommer från slitage på vägarna och bromsar. De partiklarna är 10 mikrometer, precis så små att de kan komma ned i lungorna. Men nu har det kommit nya regler om de mindre och farligare partiklarna som är 2,5 mikrometer stora och där får det nu inom EU bara finnas 25 mikrogram per kubikmeter luft. Det är alltså ett viktmått.

EUs gränsvärde för de här mindre partiklarna är 2,5 gånger högre än Världshälsoorganisationen WHOs rekommendationer och det finns uppskattningar på att det leder till 22 000 extra dödsfall om året att EU inte följer WHOs riktvärden. Dessutom misstänker många forskare nu, tillexempel Giorgi Gilli och hans forskargrupp, att det är de allra minsta partiklar som är allra farligast. Och de väger ju förstås knappt nånting och därför är inte ett viktmått särskilt vettigt för dem.

Men trots smoggen i Turin så är antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdom bland de lägsta i Europa, så det verkar också finnas skyddande faktorer. Professor Gilli och hans assistent Deborha Traversi säger att livet är bra i Turin. Kanske beror det på chokladen (som Turin är berömd för) och så skrattar de. Sen motionerar folk rätt mycket, särsklit på vintern, inte minst när stan har fått så lyxiga anläggningar efter Vinter-OS 2006.