Flera chefer sparkas efter nytt EU-fiffel

EU har länge haft problem med ekonomiska oegentligheter vid sin statistikmyndighet Eurostat. Trots skandalen med korruption och bedrägerier fortsatte fifflet så sent som förra året, sägs i en hemlig utredningsrapport vars innehåll delvis har läckt ut.
Eurostat har länge varit ett sorgebarn i EU. Men den officiella hållningen i Bryssel har varit att bedrägerierna pågick under den FÖRRA kommissionen - som avgick 1999 mot bakgrund just av korruptionsanklagelser. Men den nya rapporten säger att oegentligheterna fortsatte så sent som förra året, dvs under den nuvarande ordföranden Romano Prodi, även om det sker i mindre utsträckning än tidigare. Det är EUs interna revisionsorgan som genomfört utredningen, som nu lagts fram inför ett utskott i Europaparlamentet. Anklagelserna handlar om att Eurostat otillbörligt har favoriserat vissa företag och institutioner för sina uppköp och också att det använts oredovisade pengar för betalningar. Ett företag, som inte identifierats, ska till exempel under sex år ha fått beställningar på sammanlagt 50 miljoner euro eller mer än 400 miljoner kronor utan att man någonsin begärt in offerter från något annat företag. EUs revisorer klagar i sin rapport på att de inte fått ta del av alla papper de velat se och att de inte fått förhöra samtliga de ville. Det finns inga konkreta misstankar om att någon personligen ska ha skott sig på den slappa ekonomiska ordningen men redan har tre höga chefer sparkats. Europaparlamentet har höstlov just nu och det finns inga officiella reaktioner från de folkvalda på rapporten ännu. Men EN europarlamentariker har redan begärt att den ansvarige kommissionären Pedro Solbes ska avsättas.
Sten Sjöström sten.sjostrom@sr.se