Ökad brandrisk vid Halloween

Efter Göteborgsbranden för fem år sedan ökade medvetenheten bland allmänheten om brandriskerna i just hyrda lokaler. Men nu avtar den igen. Det säger brandingenjör Fredrik Jonsson på Räddningstjänsten i Jönköping.
I helgen firar högtiden Halloween och då ordnas många privata fester i hyrda lokaler. Den som hyr ut en lokal måste se veta hur många personer lokalen är avsedd för, var nödutgångarna finns och hur det ska fungera vid en utrymning. Det gäller även för den som bara hyr ut en del av en större lokal. Den som hyr en lokal ansvarar för att inte ha för många gäster i lokalen, och måste veta var nödutgångar och brandlarm finns. Enligt Fredric Jonsson är det särskilt viktigt att uppmärksamma brandsäkerheten under Hallowen helgen eftersom alla dekorationer ökar risken för bränder.