Loket letar efter nya lokaler

Föräldrarkooperativet Loket i Fole letar efter nya lokaler till sin förskoleverksamhet. Idag håller Loket till i Fole bygdegård, men där har de upptäckt mögelskador.
Dessutom börjar lokalerna i bygdegården bli för små när barnkullarna växer. Idag går 25 barn på föräldrarkooperativet, men inom de närmaste åren kommer det att finnas 60 förskolebarn i Lokets upptagningsområde. Nu hoppas de istället hitta passande lokaler nära Fole skola.