Kräver svar av om socknarna

Nu blandar sig även centerriksdagsmannen Håkan Larsson från Rödön i aktionerna för att rädda sockenbegreppet.
Sveriges hembygdsförbund och Sveriges släktforskarförbund driver en kampanj för att socknen ska bevaras i folkbokföringen. En angelägen fråga för alla som arbetar med kulturarvet, anser Håkan Larsson och kräver besked av ansvariga ministrar vad de är beredda att göra för att folkbokföringen ska bygga på den gamla sockenindelningen.