Förenklade procedurer underlättar varutransport

Det ska bli lättare att föra in och ut varor från Bornholm via Sverige till Danmark.
Under Nordiska rådets möte som pågår nu, säger den danska samarbetsministern, Flemming Hansen, att det från och med nästa år skall bli lättare att till exempel ta med sig hundar och katter men att motsvarande justeringar också skall göras när det gäller tranport av mediciner och jaktvapen.