Tågförseningar i länet

Tåg 42592 har fått en lokskada på sträckan Björnsjö - Björna. Ett annat tåg ska därför skjuta in tåget till Björna. Även tågen 4600, 4005, 4016 och 4004 kommer därför att drabbas av förseningar.