Härjedalen motsätter sig skydd av Tönningfloarna

Länsstyrelsen håller just nu på att dammsuga länet på områden som har så stort skyddsvärde att de bör ingå i Natura 2000 - EU:s klassning av extra värdefulla naturmiljöer.
Länsstyrelsen har vänt sig till kommunerna och begärt förslag på områden som de anser skyddsvärda. Normalt har kommunerna inga avgörande synpunkter på de områden som får den fina och eftertraktade stämpeln som så värdefull att de klassas som natura 2000-områden. Men i Härjedalen är det annat. I Härjedalen har det stött på problem visavi torvbrytningen. Naturligtvis vill kommunen se sin enda större näring få så gynnsamma förutsättningar som möljligt och då står sig natura 2000 dåligt. Det är Tönningfloarna som kommunen inte vill släppa. Det är ett 2000 hektar stort område som till stora delar utgörs av Tönningfloarna och som Länsstyrelsen anser har en unik struktur och som därför borde bevaras. Myrkomplexet är speciellt i sin uppbyggnad och har därför rönt internationellt intresse som bevarandevärt. Men Härjedalens kommun ser till arbetstillfällen idag och avslår bevarandeintresset av denna mångtusenåriga naturliga skapelse. Förutom Tönningfloarna vill länsstyrelsen också bevara Himmelsflöten, Tröskflyet-Oxflöten, Gullhögsfloarna och Dalkarskölen, alla inom Härjedalens kommun. Men det är bara Tönningfloarna där kommmunen motsätter sig natura 2000-förordnande.