backabo

Vattnet tillbaka i Backabo

De flesta hushåll som under morgonen var utan vatten i Backabo i Karlskrona ska nu ha fått sitt vatten tillbaka. Orsaken till vattenstoppet var ett läckage på en vattenledning.

En tankbil med vatten har placerats ut på Backavägen där de drabbade hushållen kan hämta vatten. Kommunen fick under morgonen stänga många abonnenters vatten under tiden man arbetade med att lokalisera läckan.