Huddinge

Strid om ny väg genom naturreservat

I Huddinge planeras en del av den nya vägen Södertörnsleden gå rakt igenom ett naturreservat. Omkring 35 000 bilar kommer då köra i området varje dygn och dragningen av vägen strider mot lagen, menar Naturskyddsföreningen.

Förutom att natur och friluftsliv går förlorat så är vägen olaglig, enligt Magnus Nilsson, trafikexpert på Naturskyddsföreningen.

– När man drar härigenom så är det ett olagligt projekt som vi ser det. Behovet av att kunna förbättra vägen skulle man kunna lösa genom att rusta upp nuvarande väg. Då skulle man slippa den här konflikten med andra intressen med natur och friluftsliv, säger Magnus Nilsson, trafikexpert på Naturskyddsföreningen

Grusvägen förbi Stensätra gård, några kilometer söder om Huddinge centrum, går förbi beteshagar och åkrar. Men om Haningeleden byggsfrån Gladö kvar till Flemingsberg - beräknas 35 000 bilar passera här per dygn.

Haningeleden är en del av Södertörnsleden som ska knyta ihop E4/E20 i Vårby med Nynäsvägen, i Jordbro i Haninge. Den delen som återstår att bygga är mellan Gladö kvarn i Huddinge och Vårby.

Två riksintressen står emot varandra vid det här vägbygget. Intresset att bevara naturreservatet och intresset att vägen byggs. Men om det finns en befintlig väg som skulle kunna rustas upp så är det olagligt att låta två intressen stå mot varandra på det viset, enligt Magnus Nilsson.

Han menar att den befintliga vägen från Gladö till Flemingsberg, via Huddinge centrum, skulle kunna breddas och göras säkrare. Dessutom skulle mycket i Flemingsbergsskogens naturreservat bli förstört, säger han.

– I den här vilda skogen finns bland annat tjäder och lodjur så från naturvårdssynpunkt är det ett väldigt rikt område och väldigt attraktivt för promenader och skidåkning, säger Magnus Nilsson, trafikexpert på Naturskyddsföreningen.

Vägverket menar att den planerade vägsträckningen gör att restiden förkortas och att utsläppen minskar, vilket gör ingreppen i naturreservatet befogade.

Johanna Sjöqvist
johanna.sjoqvist@sr.se