Tullframtid fråga för EU-parlamentet

Den planerade nedläggningen av tullen i Västerås har nu varit uppe i EU-parlamentet.
Det är kristdemokraten Lennart Sacrédeus som i ett inlägg pekar på en ökad risk för insmugglad narkotika och skjutvapen, och för ökad illegal invandring till EU som helhet om den svenska tullen skär ned som planerat. Han frågar också om EU-kommissionen anser att Sverige upprätthåller Schengen-avtalet och EU:s yttre gränser, trots nedläggning av tullen i bland annat Västerås.