Lönegapet ökar mellan män och kvinnor

Löneskillnaden mellan män och kvinnor har ökat de senaste tio åren inom alla sektorer i arbetslivet.
Enligt SCB har kvinnor 92 procent av männens lön, och då har man tagit hänsyn till skillnader i bland annat ålder och utbildning. Vård och omsorg utgör den största yrkesgruppen på den svenska arbetsmarknaden. 89 procent av de som jobbar inom vård- och omsorg är kvinnor. Den genomsnittliga månadslönen i den gruppen var förra året 17 400 kronor.