Lantbrukare som misskötte djur fick böta

En lantbrukare från Älmhults kommun som misskött flera av sina kor dömdes på tisdagen av Göta hovrätt för brott mot djurskyddslagen.
Mannen har bland annat låtit en av sina kor gå med ett brutet ben utan att tillkalla veterinär. I Ljungby tingsrätt friades lantbrukaren, men ärendet överklagades och hovrätten dömer honom nu till 1 200 kronor i dagsböter. Efter den här händelsen för tre år sedan har lantbrukaren fortsatt att missköta sina djur. Tidigare i år hittade en miljöskyddsinspektör ett tiotal döda kor hos mannen, och i somras förbjöd länsstyrelsen honom att bland annat ha nötkreatur.