Vill inte lägga ner skolan i Fardhem

Lägg inte ner skolan i Fardhem ! Det är Linde centerkvinnor som vädjar om att skolan skall få vara kvar.
Centerkvinnorna påpekar att eleverna i Fardhem skola har mycket nära till idrottsplatsen där sport och motion kan bedrivas. I dagens samhälle framställs just motion som mer och mer viktigt för att främja hälsan. Fardhem skola har fått fina omdömen i den enkätundersökning som gjorts om hur femteklassare trivs i sin skola. All personal i Fardhem skola är dessutom behörig och skolan lockar, enligt centerkvinnorna, också elever från Hemse eftersom miljön där skolan ligger är lugn och vacker.