Markägare: Grannar störs inte av bergtäkt

Bergsprängningar kommer inte att störa omgivningen på Vindö i Östra Ed. Det anser markägaren till den tilltänkta bergtäkten, Christer Malmberg.
Som vi tidigare har berättat har beslutet om en bergtäkt i Östra Ed upprört boende i området och flera har överklagat beslutet. Men Malmberg, som äger marken och som själv bor nära täkten, menar att varken bergsprängningar eller övrig verksamhet i området kommer att störa omgivningen.