Stopp för mobiltelemast i Lerum

Bygget av mobiltelefonimasten i Tollered stoppades i dag - ännu en gång.
Länstyrelsen har ju tidigare tillfälligt stoppat bygget i avvaktan på det slutgiltiga beskedet om mastens framtid. Men mobiltelefonoperatören Hi3G fortsatte ändå i fredags att bygga på och kring den halvfärdiga masten. Lerums kommun anser dock att företaget har gått för långt med kringarbetena med masten, och stoppade idag arbetet vid masten.