Huddinge

Vägverket tillbakavisar kritik

Vägverket tillbakaviser kritiken från Naturskyddsföreningen om bygget av resten av Södertörnsleden. Naturskyddsföreningen anser att byggplanerna för den återstående delen av Södertörnsleden - mellan Gladö Kvarn och Flemingsberg i Huddinge - strider mot lagen.

Enligt Naturskyddsföreningen vore det bättre att rusta upp den befintliga vägen och på så sätt rädda ett naturreservat men Vägverkets projektchef Per-Olof Karlsson håller inte alls med. Han menar att den nya vägen höjer trafiksäkerheten och kortar restider. Dessutom avlastar vägen andra vägar som går genom känsliga områden.

– Det finns många fördelar med den nya vägen, säger Per-Olof Karlsson

Dessutom, säger Per-Olof Karlsson, har vi frågat ett stort antal boende i området vad de anser och de vill också ha en ny vägsträckning.

Med detta i ryggen kommer Vägverket alltså att gå vidare med planerna på vad som kallas Haningeleden ett.  Runt 35 000 bilar varje dygn ska kunna köra från Gladö Kvarn rakt över mot Flemingsberg i Huddinge.

– Visserligen innebär vägbygget ett ingrepp i känslig natur och miljö men det är det värt, säger Per-Olof Karlsson.