Trafikökning ger klirr i kassan

Vägtrafiken över Öresundsbron har ökat med 9 procent under perioden januari-september i år om man jämför med samma period förra året.
Öresundsbrokonsortiet redovisade ett driftsresultat på drygt 580 miljoner kronor danska kronor, vilket är en ökning med omkring 30 miljoner danska kronor. Det förbättrade resultatet beror främst på ökade intäkter från vägtrafiken.