Officerare omskolade sig inte till lärare

Tanken var att omskola arbetslösa officerare till lärare. Men satsningen blev en flopp - officerarna var inte intresserade.
På Luleå Tekniska universitet var ambitionen att 20 officerare skulle utbildas - men bara en person antogs. Det dåliga intresset tros bland annat bero på att trygghetsvillkoren för de äldre officerarna var så förmånliga att många av dem föredrog att gå i pension. Yngre officerare kunde ganska lätt hitta bra jobb utanför försvaret.