Högskoleutbildningar blir allt dyrare

Högskolan vill ha mer pengar från kommunen till utbildningarna för lärare och socionomer.
I ett brev till ledningskontoret skriver rektor Leif Borgert att den nya lärarutbildningen omfattar kurser där högskolan på Gotland inte har undervisningsrätt, utan måste samarbeta med andra, vilket medfört ökade kostnader. Samtidigt har regeringen sagt att anslagen inför nästa år inte kommer att räknas upp. Även socionomutbildningen behöver mer lärarledd undervisning, vilket medför ökade kostnader.