Minskad förlust för IFS

Mjukvarubolaget IFS i Linköping redovisar en förlust efter finansnetto på 84 miljoner kronor för årets tredje kvartal, jämfört med en förlust på 89 miljoner motsvarande period i fjol.
Rörelseresultatet visade en förlust på 55 miljoner kronor. Ett år tidigare gjorde IFS en rörelseförlust på 74 miljoner kronor. Resultat och kassaflöde väntas förbättras under det fjärde kvartalet, skriver bolaget i delårsrapporten. Under året ska antalet anställda inom IFS minska med 400 personer.