Löneavtal klart för kommunanställda i Motala

Motala kommun och fackförbundet Kommunal har nu kommit överens om ett nytt löneavtal. Avtalet, som har en klar profilering mot de kvinnodominerade yrkena, berör 2 300 anställda.
Personal inom vård och omsorgen får över fem procent i lönepåslag.