Strängnäsbo åtalas för oljeutsläpp

En fastighetsägare vid Sanda Udde i Strängnäs har åtalats vid Eskilstuna tingsrätt, misstänkt för vållande till miljöstörning. Detta efter att omkring 50 liter dieselolja läckt ut från mannens båt.
Fastighetsägaren åtalas för att han varit oaktsam och för att han inte har anmält händelsen eller själv försökt att begränsa utsläppet. Oaktsamheten har inneburit att mark och vatten har förorenats och riskerat stora hälsorisker för människor djur och växter i miljön.