Krav på riksdagsdebatt om Stockholms ekonomi

Moderaterna och folkpartiet vill ha en riksdagsdebatt om det de beskriver som krisen i Stockholmsregionen.
Moderatledaren Fredrik Reinfeldt säger att han tycker det är oacceptabelt att medborgarna drabbas av sämre sjukvård och högre skatt på grund av utjämningssystemet. Bland annat krisen i Stockholms läns landsting har gett ny näring åt diskussionen kring det så kallade utjämnningssystemet, där rikare kommuner subventionerar fattigare kommuner.